Världsparkinsondagen 2021

Här startar man. Klicka på den gröna knappen ovan

Fredag 9 april kl 14-15

David Bäckström

Specialistläkare i neurologi, NUS

Forskare i klinisk neurovetenskap, UMU


Till att börja med så kommer David att berätta om biologiska skillnader mellan tremor och andra symtom i Parkinsons. Efter det kommer han även att informera om nya studier som pågår för tillfället.

● Biologiska skillnader mellan tremor och andra symtom i Parkinsons 

● Nya studier om Parkinsons


Du startar filmen genom att klicka på bilden av David här ovanför eller på den gröna knappen upptill som är märkt

9 april kl 14.

Fredag 16 april kl 14-15

Johanna Wennberg

Legitimerad Arbetsterapeut,

NUS

Johanna kommer att prata om olika hjälpmedel och strategier för att underlätta, både de motoriska och kognitiva svårigheterna som vi möter i vardagen.

Härifrån kan du starta en film från och med 16 april kl14


Fredag 23 april kl 14-15

Christer Johansson

Legitimerad Fysioterapeut

Christer kommer att berätta om fysisk aktivitet och träning vid Parkinsons sjukdom. Har vi lite tur så får vi nog något konkret tips på hur vi kan träna hemma för att hålla oss i god form.


● Fysisk aktivitet och träning vid Parkinsons sjukdom

Härifrån kan du starta en film från och med 23 april kl 14


Parkinson Västerbottens styrelse

Bengt-Erik Johansson ordförande
bengterik.johansson@gmail.com
____________________________________________
Dorotea Kessler kassör
dorotea.kessler@gmail.com
____________________________________________
Marina Lundmark
lundmarkmarina@gmail.com
___________________________________________
Frida Karlsson
fridakarlsson11@gmail.com
____________________________________________
Göran Lööv
nmgloov@gmail.com
____________________________________________
Anneli Malm 
malm.anneli@gmail.com
____________________________________________
Gunilla Olivecrona
gunilla.olivecrona@umu.se
____________________________________________
Wille Persson
willepersson42@gmail.com

Från Parkinsonförbundets hemsida.

En film om behandling och livskvalitet

Den som inte hade tillfälle att se filmen ”Optimera din behandling och livskvalitet” den 7 december på Parkinsonförbundets webbinarieum har nu möjlighet att se den på Youtube.

Filmen rekommenderas!/Wille och Gunilla