Parkinson Västerbotten kallar till årsmöte


Fredag 26/2 kl 13.00


Årsmötet genomförs som ett videomöte

Gå till ärendelistan

Behandling och livskvalitet

Den som inte hade tillfälle att se filmen “Optimera din behandling och livskvalitet” den 7 december på Parkinsonförbundets webbinarieumhar nu möjlighet att se den på Youtube.

Mer information finns på på Parkinsonförbundets hemsida. Filmen rekommenderas!/Wille och GunillaParkinson Västerbottens styrelse

Bengt-Erik Johansson ordförande
bengterik.johansson@gmail.com
Dorotea Kessler kassör
dorotea.kessler@gmail.com

Marina Lundmark
lundmarkmarina@gmail.com
Martin Widmark
m.a.widmark@me.com
Frida Karlsson
fridakarlsson11@gmail.com

Göran Lööv
nmgloov@gmail.com

Anneli Malm 
malm.anneli@gmail.com

Gunilla Olivecrona
gunilla.olivecrona@umu.se

Wille Persson
willepersson42@gmail.com