Från världsparkinsondagen 2021

Christer Johansson

Legitimerad Fysioterapeut

Christer om fysisk aktivitet och träning vid Parkinsons sjukdom.


● Fysisk aktivitet och träning vid Parkinsons sjukdom

• Konkret tips på hur vi kan träna hemma för att hålla oss i god form.

Christer och Frida pratart om filmen

<--Klicka på film en för att starta och stoppa

Vi samarbetar med

Johanna Wennberg

Legitimerad Arbetsterapeut, NUS


Beskriver olika hjälpmedel och strategier för att underlätta, både de motoriska och de kognitiva svårigheterna som vi möter i vardagen

David Bäckström

Specialistläkare i neurologi, NUS

Forskare i klinisk neurovetenskap, UMU

● Biologiska skillnader mellan tremor och andra symtom i Parkinsons 

● Nya studier om Parkinsons sjukdom


Parkinson Västerbottens styrelse

Bengt-Erik Johansson ordförande
bengterik.johansson@gmail.com
_________________________________
Dorotea Kessler kassör
dorotea.kessler@gmail.com
________________________________
Marina Lundmark
lundmarkmarina@gmail.com
_______________________________
Frida Karlsson
fridakarlsson11@gmail.com
________________________________
Göran Lööv
nmgloov@gmail.com
________________________________
Anneli Malm 
malm.anneli@gmail.com
________________________________
Gunilla Olivecrona
gunilla.olivecrona@umu.se
________________________________
Wille Persson
willepersson42@gmail.com

Från Parkinsonförbundets hemsida.

En film om behandling och livskvalitet

Den som inte hade tillfälle att se filmen “Optimera din behandling och livskvalitet” den 7 december på Parkinsonförbundets webbinarieum har nu möjlighet att se den på Youtube.

Filmen rekommenderas!/Wille och Gunilla

Author